Home เกมไกด วิธีการเติมเงินหน้าเว็บ
เกมไกด

วิธีการเติมเงินหน้าเว็บ

Link เติมเงิน

ขั้นตอนการเติมเงินหน้าเว็บไซต์

 1. ช่องทาง Log in เข้าระบบเติมเงินหน้าเว็บไซต์ มีให้เลือก 4 ช่องทางดังนี้
 • ช่องทาง Guest ID (บัญชีที่เล่นตอนนี้ผู้เล่นผูกไว้กับ Email)
 • ช่องทาง Facebook
 • ช่องทาง Google
 • ช่องทาง Apple ID (ช่องทาง Login สำหรับผู้ที่ใช้ระบบ IOS)

 1. เลือกข้อมูลตัวละครของท่านที่ต้องการเติมเงิน (โปรดตรวจสอบให้ถูกต้อง)

 

 1. 3. เลือก Package ที่ต้องการเติมเงิน โดยจะมี 3 แพ็คเกจมีรายละเอียดดังนี้

3.1 Package – YS Ticket (ตั๋ว YS)

 • เฉพาะแพ็คเกจ YS Ticket เมื่อเติมเงินสำเร็จ ผู้เล่นต้องนำตั๋ว YS ที่ได้รับภายในเกมไปซื้อแพ็คเกจอีกครั้งภายในเกมเพื่อใช้งาน (ต้องกดใช้งานตั๋วก่อน)

3.2 Package – Emelas (เพชร)

3.3 Package - Monthly Card (บัตรรายเดือน)

 

 1. เลือกวิธีการชำระเงิน มีทั้งหมด 7 ช่องทาง ดังนี้
  1. ธนาคาร
  2. วอลเล็ท
  3. บัตร Credit หรือ Debit
  4. Mobile Banking and Counter
  5. ร้านสะดวกซื้อ
  6. SMS (เฉพาะแพ็คเกจ YS Ticket ราคา 50 บาท, 300 บาท)
  7. บัตรเงินสด (เฉพาะแพ็คเกจ YS Ticket ราคา 50 บาท, 300 บาท)

หมายเหตุ:

 • วิธีการชำระเงินแต่ละราคาเมื่อผู้เล่นเลือกซื้อแพ็คเกจ บางแพ็คเกจจะแสดงช่องทางการชำระเงินไม่เหมือนกัน เพราะว่าช่องทางทางที่เติมเงินไม่มีการเปิดจำหน่ายในราคานี้

 

 1. กรอกข้อมูลการยืนยันเพื่อชำระเงิน

ตัวอย่างดังภาพจะเป็นการชำระเงินผ่าน TrueWallet ในแพ็คเกจ YS ticket ราคา 145 บาท

(ไม่แนะนำให้เอาภาพการชำระเงินไปใช้ แต่ใส่ข้อมูลมาเพื่อให้เห็นภาพตัวอย่างเท่านั้น)

 

 1. เข้าเกมเพื่อสนุกไปกับการผจญภัยที่สนุกยิ่งขึ้นใน YS 6 Mobile VNG ค่ะ