การลงทะเบียนล่วงหน้า

ขั้น 30,000 คน: เหรียญ x 50,000


ขั้น 60,000 คน: หินไกอา x 6


ขั้น 100,000 คน: ธุลีดาว x 1,500


ขั้น 250,000 คน: หินเคออส x 6


ขั้น 500,000 คน: Lydia Soul Card 


ขั้น 1,000,000 คน: เพชร(ล็อก) x 300


iPad Mini Space Grey Wifi 64 GB x 5


Samsung Galaxy S22 Ultra  Phantom Black​ x 5

 GACHAPON MACHINE

รายการของรางวัลกาชาปอง

  1. เหรียญ x 10,000

  2. ธุลีดาว x 200

  3. หินไกอา x 3

  4. หินเคออส x 1

  5. ผลึกลาวามังกรขั้น1 x 1

  6. เพชร(ล็อก) x 100